TRI4 Generalforsamling 2024

Formand Charlotte byder velkommen.

Inden selve general forsamlingen starter, er der kåring af:
Årets træner 2023: Morten Rajczik for bl.a. sit engagement i den individuelle atlet og fokus på
fællesskabet.
Årets TRI4’er 2023: Michelle Andersen for bl.a. sit altid positive engagement, god ambassadør til
stævner.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
Klaus Brügmann

2 Formandens beretning
Der henvises til den udsendte beretning, som medlemmerne har fået tilsendt.
Ingen kommentarer eller spørgsmål.

3 Kassererens beretning
Indtægter: 217.472 kr.
Udgifter: 218.906 kr.
Resultat: -1.434 kr.
Resultatet er 25.000 kr. bedre end budgetteret.
Forklaring: Flere medlemmer end forventet giver faktisk mindre indtægt end beregnet, da der
er mange nye studentermedlemmer. Men vi har sparet på trænerkursus (forbund betalte) og
aflyste træninger.
Spørgsmål til forklaring omkring flere medlemmer og færre indtægter.
Godkendt af GF.

4 Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag stillet.

5 Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
Forudsætninger for kommende budget: Samme antal medlemmer, uændret kontingent, 1
ekstra svømmetid, hold 3 til onsdagsløb, Godtgørelse af TU, midler til uddannelse af trænere,
selvbetaling af klubben til vores introforløb (tidligere tog Dtrif sig af udgifterne).
Uddybelse (på baggrund af spørgsmål til): Godtgørelse til TU (6 medlemmer): klubben betaler
deres kontingent. Udgifter til Introhold betaler vi nu selv. Bestyrelsen søger fonde til introhold.
GF har vedtaget det nye budget.

6 Valg af bestyrelse og revisorer:

6a Valg af formand
Charlotte genopstiller og genvælges.

6b Valg af kasserer
Jesper genopstiller og genvælges

6c Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Mads Erik Damgaard, Michael Hoegh, Emilie Pedersen, Susan Jespersen, Ole Hansen,
Joachim Toftegaard Hansen, Søren Fogelstrøm genopstiller.
Joen Lund genopstiller ikke.
Morten Rajczik vælges

6d Valg af revisorer
Jørgen Knutson genopstiller
Dina Mønsted genopstiller
Kasper Mikkelsen genopstiller som revisorsuppleant.

7 Evt.
Debat omkring en evt. stigning i studenterrabat til GF 2025. Lige nu er studenterrabatten 50%
og den fortsætter.
Om 4 uger, den 21. februar, genoptager vi en tidligere tradition: Klubmesterskab i kagebagning.
En forklaring på TU: Træningsudvalget som tilrettelægger årets træningstilbud, lægger
rammerne og sørger for at kommunikere med trænerne.
Idé om at nye medlemmer til TU ikke kun værges af nuværende medlemmer. Ønske om at
synliggøre nuværende medlemmer.
Klubtøj kan bestilles fra næste år. Det kan prøves til kommende onsdagstræninger.
Dirigent Klaus siger tak