JOBOPSLAG: Er du vores nye koordineringsansvarlig?

TRI4 skal have en koordineringsansvarlig, som skal være tovholder på opgaver, der kræver koordinering mellem klubbens fire discipliner – svømning, cykling, løb og det sociale.

Som koordineringsansvarlig skal du bl.a. deltage i planlægning og koordinering af klubmesterskaber og tværdisciplinære træningsevents. Du skal i samarbejde med bestyrelsen sørge for kontrakter til nye trænere og medvirke til den praktiske koordinering af klubaftener sammen med vores aktivitetsudvalg. Desuden er en vigtig opgave, at du hvert andet år er ansvarlig for at søge om banetider til svømning, ligesom vi også gerne ser, at du kan bidrage med at finde kvalificerede svømmetrænere efter behov.

For at kunne sikre koordinering og praktisk udførelse af disse væsentlige opgaver i TRI4 forventer vi, at du har kendskab til tri-sporten, eller mindst en af disciplinerne. Vi forventer ikke, at du selv er aktiv udøver, men det vil være en fordel, hvis du har et netværk inden for sporten, særligt i svømmedisciplinen for at kunne hjælpe med rekruttering af trænere.

Rollen som koordineringsansvarlig vil primært bestå af udvikling, koordinering og praktisk udførelse af de enkelte opgaver i samarbejde med udvalg og medlemmer i TRI4, hvor du er den drivende kraft i forhold til at gøre aktiviteterne til virkelighed ud fra den retning Bestyrelse og træningsudvalg sammen med dig sætter.

Du skal både kunne kommunikere klart, henvende dig til medlemmer du ikke kender, have stort overblik og være god til at håndtere mange bolde i luften på en gang.

Du bliver en del af klubbens træningsudvalg, der mødes syv gange om året. I udvalget finder du de ansvarlige for svømning, løb og cykling samt frivillige i klubben, der brænder for at skabe god træning og gode events for medlemmerne. Her sker det koordinerende arbejde på tværs af løb, cykling og svøm. Træningsudvalg og bestyrelse hjælper hinanden med gode metoder og arbejdsformer, så du står ikke alene med opgaverne.

Til en jobsamtale vil vi komme nærmere ind på jobopgaver, og hvad der motiverer dig.

Kort sagt håber vi, at du har:

  • Gode kompetencer inden for koordinering, administration, praktisk udførelse af opgaver
  • Lyst til at være med til at præge og udvikle miljøet i TRI4 i samspil med frivillige
  • Kendskab til tri-sporten
  • Netværk inden for svømmeverdenen
  • Forståelse for og måske erfaring med at samarbejde med frivillige

Det praktiske

Lønnen er på 18.000 kr. om året + feriepenge og er skattepligtig. Vi forventer, du lægger ca. 100 timer om året og er stabil og tilgængelig for medlemmer, sæsonplanlægger og træningsudvalg.

Lyder dette som noget for dig, så send din ansøgning og CV senest den 10. Juni til ansaettelse@tri4.dk. Vi modtager gerne ansøgninger fra folk, der ikke er medlem af klubben. Skriv kort om dine kompetencer ift. at kunne koordinere og udføre praktiske opgaver. Skriv også gerne lidt om dit kendskab til tri-sporten, frivilligt arbejde, studier, arbejde mv. og selvfølgelig om, hvorfor du synes, jobbet er spændende. En ansøgning er på højst en side.

Vi forventer at holde samtaler d. 21. juni fra kl 17.30 i København.

Har du spørgsmål til stillingen så ring til formand for TRI4 Charlotte Baarts, mobil 30257065.