JOBOPSLAG: Er du vores nye koordineringsansvarlig?

TRI4 skal have en koordineringsansvarlig, som skal være tovholder på opgaver, der kræver koordinering mellem klubbens fire discipliner – svømning, cykling, løb og det sociale.

Som koordineringsansvarlig skal du bl.a. deltage i planlægning og koordinering af klubmesterskaber og tværdisciplinære træningsevents. Du skal i samarbejde med bestyrelsen sørge for kontrakter til nye trænere og medvirke til den praktiske koordinering af klubaftener sammen med vores aktivitetsudvalg. Desuden er en vigtig opgave, at du hvert andet år er ansvarlig for at søge om banetider til svømning, ligesom vi også gerne ser, at du kan bidrage med at finde kvalificerede svømmetrænere efter behov.

For at kunne sikre koordinering og praktisk udførelse af disse væsentlige opgaver i TRI4 forventer vi, at du har kendskab til tri-sporten, eller mindst en af disciplinerne. Vi forventer ikke, at du selv er aktiv udøver, men det vil være en fordel, hvis du har et netværk inden for sporten, særligt i svømmedisciplinen for at kunne hjælpe med rekruttering af trænere.

Rollen som koordineringsansvarlig vil primært bestå af udvikling, koordinering og praktisk udførelse af de enkelte opgaver i samarbejde med udvalg og medlemmer i TRI4, hvor du er den drivende kraft i forhold til at gøre aktiviteterne til virkelighed ud fra den retning Bestyrelse og træningsudvalg sammen med dig sætter.

Du skal både kunne kommunikere klart, henvende dig til medlemmer du ikke kender, have stort overblik og være god til at håndtere mange bolde i luften på en gang.

Du bliver en del af klubbens træningsudvalg, der mødes syv gange om året. I udvalget finder du de ansvarlige for svømning, løb og cykling samt frivillige i klubben, der brænder for at skabe god træning og gode events for medlemmerne. Her sker det koordinerende arbejde på tværs af løb, cykling og svøm. Træningsudvalg og bestyrelse hjælper hinanden med gode metoder og arbejdsformer, så du står ikke alene med opgaverne.

Til en jobsamtale vil vi komme nærmere ind på jobopgaver, og hvad der motiverer dig.

Kort sagt håber vi, at du har:

 • Gode kompetencer inden for koordinering, administration, praktisk udførelse af opgaver
 • Lyst til at være med til at præge og udvikle miljøet i TRI4 i samspil med frivillige
 • Kendskab til tri-sporten
 • Netværk inden for svømmeverdenen
 • Forståelse for og måske erfaring med at samarbejde med frivillige

Det praktiske

Lønnen er på 18.000 kr. om året + feriepenge og er skattepligtig. Vi forventer, du lægger ca. 100 timer om året og er stabil og tilgængelig for medlemmer, sæsonplanlægger og træningsudvalg.

Lyder dette som noget for dig, så send din ansøgning og CV senest den 10. Juni til ansaettelse@tri4.dk. Vi modtager gerne ansøgninger fra folk, der ikke er medlem af klubben. Skriv kort om dine kompetencer ift. at kunne koordinere og udføre praktiske opgaver. Skriv også gerne lidt om dit kendskab til tri-sporten, frivilligt arbejde, studier, arbejde mv. og selvfølgelig om, hvorfor du synes, jobbet er spændende. En ansøgning er på højst en side.

Vi forventer at holde samtaler d. 21. juni fra kl 17.30 i København.

Har du spørgsmål til stillingen så ring til formand for TRI4 Charlotte Baarts, mobil 30257065.

JOBOPSLAG: Er du vores nye cykelansvarlige i TRI4?

TRI4 skal have en ny ansvarlig for cykeltræningen

Som ansvarlig for cykeltræningen vil du bl.a. skulle koordinere træningen, ansætte og udvikle cykeltrænere, sikre en rød tråd i cykeltræningen og favne de forskellige personlighedstyper en trænergruppe består af.

For at kunne sætte præg på cykeltræningen i klubben og have en faglig dialog med trænerne, forventer vi, at du har erfaring som cykeltræner – gerne med forståelse for triatletens behov i cykeltræning. Du er også frisk på at komme med til cykeltræning og mærke stemningen engang imellem enten som deltager eller vikar for en cykeltræning.

Rollen vil primært bestå af koordinering, udvikling og ledelse, hvor du er frontløber, når vi i klubben sætter retning for og definerer indhold i cykeltræningen. Du skal både kunne give og modtage feedback, kommunikere klart, involvere de øvrige trænere i udviklingsarbejdet og afholde trænersamlinger. Så du skal kunne understøtte de andre trænere og skabe rammer, der gør dem gode.

Du bliver en del af klubbens træningsudvalg, der mødes cirka 4-6 gange om året. I udvalget finder du de ansvarlige for løb og cykling samt frivillige i klubben, der brænder for at skabe god træning til medlemmerne. Her sker det koordinerende arbejde på tværs af løb, cykling og svøm. De tre ansvarlige hjælper hinanden med gode metoder og arbejdsformer, så du står ikke alene.

Til en jobsamtale vil vi komme nærmere ind på jobopgaver, og hvad der motiverer dig.

Så for at opsummere, så har du

 • Gode kompetencer inden for koordinering, administration, udvikling og ledelse
 • Lyst til at være med til at præge og udvikle cykeltræningsmiljøet i klubben i samspil med frivillige
 • Lyst til at skabe udvikling for cykeltrænerne og sikre gruppen har passende uddannelse
 • Erfaring som cykeltræner for at have den faglige forståelse
 • Mod på at tage en (vikar)tjans som cykeltræner for at have føling med miljøet i klubben

Det praktiske

Lønnen er på 18.000 kr. om året + feriepenge og er skattepligtig. Vi forventer, du lægger minimum 70 timer om året og er stabil og tilgængelig for medlemmer, trænere og træningsudvalg. Når du tager en træning, vil det blive aflønnet som klubbens øvrige trænere.

Lyder det her som noget for dig, så send din ansøgning senest den 15. maj til ansaettelse@tri4.dk. Vi modtager gerne ansøgninger fra folk, der ikke er medlem af klubben. Skriv kort om din cykeltrænererfaring og lidt mere om din erfaring med det koordinerende (frivilligt arbejde, studier, arbejde mv) og selvfølgelig lidt om, hvorfor du synes, jobbet er spændende. En ansøgning er på højst en side og gerne mindre. Vi forventer at holde samtaler løbende.

Har du spørgsmål til stillingen så ring til Christian Orry 31321259 eller Rass Haldor Gottschalck 29104466

Jobopslag-ansvarlig-cykeltræning

JOBOPSLAG: Er du vores nye ansvarlige for svømmetræningen?

Tri4 skal have en ny ansvarlig for svømmetræningen i klubben

Hent jobopslag som pdf her

Som ansvarlig for svømmetræningen vil du blandt andet skulle koordinere træningen, skaffe haltider, ansætte og udvikle svømmetrænere, sikre en rød tråd i svømmetræningen og favne de forskellige personlighedstyper en trænergruppe består af.

For at kunne sætte præg på svømmetræningen i klubben og have en faglig dialog med trænerne, forventer vi, at du har erfaring som svømmetræner – gerne med forståelse for triatletens behov i svømmetræning. Du er også frisk på at komme i svømmehallen og mærke stemningen engang imellem enten som deltager eller vikar for en svømmetræning.

Rollen vil primært bestå af koordinering, udvikling og ledelse, hvor du er frontløber, når vi i klubben sætter retning for og definerer indhold i svømmetræningen. Du skal både kunne give og modtage feedback, kommunikere klart, involvere de øvrige trænere i udviklingsarbejdet og afholde trænersamlinger. Så du skal kunne understøtte de andre trænere og skabe rammer, der gør dem gode.

Du bliver en del af klubbens træningsudvalg, der mødes cirka fire gange om året. I udvalget finder du de ansvarlige for løb og cykling samt frivillige i klubben, der brænder for at skabe god træning til medlemmerne. Her sker det koordinerende arbejde på tværs af løb, cykling og svøm. De tre ansvarlige hjælper hinanden med gode metoder og arbejdsforme, så du står ikke alene.

Til en jobsamtale vil vi komme nærmere ind på jobopgaver, og hvad der motiverer dig.

Så for at opsummere har du:

 • Gode kompetencer inden for koordinering, administration, udvikling og ledelse
 • Lyst til at være med til at præge og udvikle svømmetræningsmiljøet i klubben i samspil med frivillige
 • Lyst til at skabe udvikling for svømmetrænerne og sikre gruppen har passende uddannelse
 • Erfaring som svømmetræner for at have den faglige forståelse
 • Mod på at tage en (vikar)tjans som svømmetræner for at have føling med miljøet i klubben

Det praktiske

Lønnen er på 18.000 kr. om året + feriepenge og er skattepligtig. Vi forventer, du lægger minimum 70 timer om året og er stabil og tilgængelig for medlemmer, trænere og træningsudvalg. Når du tager en træning, vil det blive aflønnet som klubbens øvrige trænere.

Lyder det her som noget for dig, så send din ansøgning senest den 7. februar til ansaettelse@tri4.dk.

Vi modtager meget gerne ansøgninger fra folk, der ikke er medlem af klubben. Skriv kort om din svømmetrænererfaring og lidt mere om din erfaring med det koordinerende (frivilligt arbejde, studier, arbejde mv) og selvfølgelig lidt om, hvorfor du synes, jobbet er spændende. En ansøgning er på højst en side og gerne mindre. Vi forventer at holde samtaler i uge 7-9.

Har du spørgsmål til stillingen så ring til Peter Søndergaard på 21 65 64 30.