Bestyrelsen

Bestyrelsen, der blev valgt ind den 26. januar 2022, består af:

Formand Charlotte Baarts, formand@tri4.dk
Kasserer Jesper Lund, kasserer@tri4.dk
Næstformand Joen Lund
Medlem Susan Pedersen
Medlem Mads Erik Damgaard Nielsen
Medlem Ole Hansen
Suppleant Joachim Toftegaard Hansen

Kontakt: bestyrelsen@tri4.dk

TRÆNINGSUDVALG

I udvalget har vi fokus på den overordnede udvikling og kvalitetssikring af klubtræningen og generelt sørger vi for, at klubtræningen fungerer bedst muligt i samarbejde med trænerne. Udvalget og cheftrænerne sørger også for, at klubben har en kompetent og stabil trænerstab.

Kontakt: tu@tri4.dk

KOMMERCIELT UDVALG

Udvalgets opgave er at etablere og vedligeholde samarbejdsaftaler og sponsorater til gavn for klubben og klubbens medlemmer. Udvalget er også ansvarligt for sponsorplejen. Herudover kan udvalget arbejde på at finde alternative indtægtskilder til klubben.

Kontakt: sponsor@tri4.dk

WEBUDVALG

Webudvalget har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden mht. teknik og funktionalitet. Vi yder teknisk bistand til leverandører, bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

Kontakt: web@tri4.dk

AKTIVITETSUDVALG

Udvalget har fokus på den 4. disciplin i TRI4 – det sociale. Vi arrangerer klubaftener med fagligt indhold og andre sociale sammenkomster.

Kontakt: aktudv@tri4.dk