Bestyrelsen

Bestyrelsen, der blev valgt ind den 24. januar 2024, består af:

Formand Charlotte Baarts, formand@tri4.dk
Kasserer Jesper Lund, kasserer@tri4.dk
Medlem Susan Pedersen
Medlem Mads Erik Damgaard Nielsen
Medlem Ole Hansen
Medlem Joachim Toftegaard Hansen
Medlem Emilie Ahmt Pedersen
Medlem Morten Rajcik
Suppleant Søren Fogelstrøm
Suppleant Michael Neergaard Hoegh

Kontakt: bestyrelsen@tri4.dk

TRÆNINGSUDVALG

I udvalget har vi fokus på den overordnede udvikling og kvalitetssikring af klubtræningen og generelt sørger vi for, at klubtræningen fungerer bedst muligt i samarbejde med trænerne. Udvalget og cheftrænerne sørger også for, at klubben har en kompetent og stabil trænerstab.

Kontakt: tu@tri4.dk

KOMMERCIELT UDVALG

Udvalgets opgave er at etablere og vedligeholde samarbejdsaftaler og sponsorater til gavn for klubben og klubbens medlemmer. Udvalget er også ansvarligt for sponsorplejen. Herudover kan udvalget arbejde på at finde alternative indtægtskilder til klubben.

Kontakt: sponsor@tri4.dk

WEBUDVALG

Webudvalget har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden mht. teknik og funktionalitet. Vi yder teknisk bistand til leverandører, bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

Kontakt: web@tri4.dk

AKTIVITETSUDVALG

Udvalget har fokus på den 4. disciplin i TRI4 – det sociale. Vi arrangerer klubaftener med fagligt indhold og andre sociale sammenkomster.

Kontakt: aktivitet@tri4.dk