Bestyrelsen

Bestyrelsen, der blev valgt ind den 23. januar 2019, består af:

Formand Charlotte Baarts, formand@tri4.dk
Kasserer Dina Mønsted, kasserer@tri4.dk
Medlem Peter Søndergaard
Medlem Emil Fitzner
Medlem Andreas Snitkjær
Medlem Dennis Matzen
Medlem Joen Lund
Medlem Jesper Lund
Suppleant Maria Bardrum-Larsen
Suppleant Mette Møller

TRÆNINGSUDVALG

I udvalget har vi fokus på den overordnede udvikling og kvalitetssikring af klubtræningen og generelt sørger vi for, at klubtræningen fungerer bedst muligt i samarbejde med trænerne. Udvalget og cheftrænerne sørger også for, at klubben har en kompetent og stabil trænerstab.

Kontakt: tu@tri4.dk

AKTIVITETSUDVALG

Udvalget har fokus på den 4. disciplin i TRI4 – det sociale. Vi arrangerer klubaftener med fagligt indhold og andre sociale sammenkomster.

Kontakt: aktudv@tri4.dk

UNGDOMSUDVALG

Udvalget arbejder på at skabe større interesse for triatlon blandt børn og unge. Det kan blandt andet ske ved at arrangere triatlon-konkurrencer og træning for skoler i samarbejde med Triatlon-forbundets breddekonsulent.

Kontakt: uu@tri4.dk

KOMMERCIELT UDVALG

Udvalgets opgave er at etablere og vedligeholde samarbejdsaftaler og sponsorater til gavn for klubben og klubbens medlemmer. Udvalget er også ansvarligt for sponsorplejen. Herudover kan udvalget arbejde på at finde alternative indtægtskilder til klubben.

Kontakt: sponsor@tri4.dk

WEBUDVALG

Webudvalget har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden mht. teknik og funktionalitet. Vi yder teknisk bistand til leverandører, bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

Kontakt: web@tri4.dk

ELITEUDVALG

Udvalgets formål er at samle de bedste og mest engagerede atleter i TRI4, så disse træner og sparrer med hinanden på bedst tænkelige måde. Vi arbejder for at skabe gode rammer for eliten samtidig med, at eliteatleterne er synlige i klubben, så alle kan drage nytte af den store erfaring atleterne ligger inde med.

Kontakt: elite@tri4.dk