TRI4 Triathlon

Samarbejdspartnere

 
TRI4's facebook side..


TRI4's facebook gruppe for medlemmer..

Cykeltræning med TRI4

Sommertræning - landevejscykling
Tirsdag og torsdag kl. 17.30 ved Mosehuset
 

Sæsonen for sommertræning er fra april til og med september.
I weekender etableres der ofte selvarrangerede ture via facebook-gruppen eller private aftaler.
Tirsdag og torsdage inddeles træningen i 3 hold, og der kører en cykeltræner med hvert hold.
 
Hold 1 henvender sig til de medlemmer, der på en hård solo-tur kan holde en gennemsnitsfart på 30 km/t.
Hold 2 henvender sig til de medlemmer, der på en hård solo-tur kan holde en gennemsnitsfart på 28 km/t
Hold 3 henvender sig til de medlemmer, der på en hård solo-tur kan holde en gennemsnitsfart på 25 km/t

Du bestemmer selv, om du cykler på racer- eller tri-cykel, men af sikkerhedshensyn er det kutyme ikke at ligge i bøjlen til TRI4-træning når du ligger på hjul. Se iøvrigt info siden om formations kørsel ved gruppetræning.
 
Tirsdag kl. 17.30 med start fra P-pladsen bag Mosehuset ved Utterslev Mose. 
 
Torsdag kl. 17.30 med start fra P-pladsen bag Mosehuset ved Utterslev Mose. 
 
Som udgangspunkt køres der på række (1 og 1) fra Mosehuset indtil den blå fodgængerbro ved Tingbjerg. Herefter fortsætter vi i paradekørsel ud til det planlagte område.
 
Hjemtransport fra området er som regel som 2 og 2 med indbyrdes placering og rokering efter behov. 
 
Distancer: Forvent mellem 40 og 70 km afhængig af hold og årstid. Sæsonstart og sæsonslut har som regel lidt kortere træninger end sommerperioden grund tidligere solnedgang.
 
Intervaller: Størstedelen af landevejstræningen er opbygget af intervaller af varierende intensitet og længde. Det gør det muligt at køre samlet ud/hjem i jævnt tempo afhængig af holdets sammensætning, og fokusere træningsindsatsen i intervallerne. Det er altid muligt at køre i sin selvvalgte intensitet i intervaller, eller evt. at springe et interval over. Ved holdinddeling tilstræbes dog homogenitet, så gruppen får størst muligt udbytte af træningen. 
 
Test
Fra 2019 tilbydes test frivilligt alternativ i weekender ca. hver 6. uge. Det er som udgangspunkt en test protokol med opvarmning/forberedelse og derefter 20 minutters all-out, hvor alle starter og slutter på samme tid. Målet er at få afstemt egne forventninger til enten FTP/watt, pulsmæssige arbejdsområde og følelsen af at kunne disponere sine kræfter jævnt hen over en konkurrencelignende situation. Man kan også notere, hvor langt man individuelt når på tiden. Hvis enkelte hellere vil køre den "gamle" testdistance, 2 omgange (10,2 km) er der også mulighed for det, og det kan som regel nås det inden for de samme 20 min. Der stilles et ark til rådighed online til at notere resultater mv.
 
Alle test køres på flyvestationen 
 
Krav til udstyr og særlige forhold

Dit udstyr

  • Bremser (skal fungere)
  • Hjelm
  • Egen cykel (racer eller TT)
  • Eget dækjern, ekstra slange og pumpe (til at håndtere egen punktering)
  • Væske/energidrik/øvrig energi
Information om holdkørsel

• Færdselsreglerne overholdes herunder lyssignaler. Der køres maks. 2 & 2 (ikke 3 og 3). Ved dobbelt optrukne linjer køres der 1 & 1
• Giv besked hvis du forlader gruppen! (fx pga. defekt, personlige planer eller bevidst afvigelse fra aftalte rute)


Signaler under kørsel:

Generelt er signaler primært visuelle og gives videre bagud i gruppen, så alle kan se dem. Råb høres kun af de nærmeste.

1. Forfra: Giv signal hvis der er , hvis der er fare forfra: fx modkørende/gående, afspærringer/chikaner. Klap på ballen med den hånd der anviser i hvilken side der er fare. Evt. suppleret med råb: "forfra", "forfra, højre/venstre" eller "se op"
2. Stopper: Giv signal hvis der stoppes. Op med hånden jf. færdselsloven, evt. suppleret med råb ”Stopper”, når der bremses.
3. Bagfra: De bagerste i gruppen er opmærksom på trafik bagfra, og råber "Bagfra" hvis trafik nærmer sig til overhaling. Råbet gentages af dem foran, så alle bliver gjort opmærksom på trafikforholdet, der kan være svært at se i den forreste del af gruppen.
 
God stil:
 
a. Kom meget gerne i klubtøj, det gør det meget lettere for andre at se vi er en sammenhængende gruppe, og at det er klubtræning der udøves
b. Kør jævnt og retningsstabilt
c. Hold øje med feltet foran dig. Kig ikke kun på den forankørende rytters baghjul, men hold generelt øje med alt, hvad der sker foran dig
d. Giv beskeder videre ned gennem feltet, også selvom du tænker det let kan høres
e. Undgå at lave pludselige bevægelser eller sving. Undgå så vidt muligt at bruge bremserne, hvis det ikke er nødvendigt.
f. Brug kun bremserne når det er nødvendigt!
g. Undgå at ligge i bøjlen, når du ligger på hjul af andre
h. Hav begge hænder på styret, når du kører i gruppe (ingen tøjskift og lignende)
i. Tag føringer skiftevis, når du kører i en homogen gruppe. Har du vanskeligt ved at følge med gruppen, så orienter de øvrige om, at du springer føringer over
j. Al kørsel i flok går ud på at udnytte det at ligge på hjul. Det sparer op til 30% af din energi
k. Ud og hjem foregår i grupper
l. Intervaller er som regel som enkeltstart, men der samler sig ofte 2-3 stykker i grupper. Der opfordres generelt til at køre i et tempo der gør at alle intervaller kan gennemføres nogenlunde ensartet
m. Mød gerne op 5 min før, dvs 17:25 ved Mosehuset/p-pladsen
 
 
Vejraflysning
I tilfælde af ekstreme vejrforhold (lyn, torden, skybrud, hagl, orkan og isslag), bliver aflysning meddelt i facebookgruppen på træningsdagen senest 2 timer inden træning, dvs. kl. 15.30.
 
Vintertræning
Vintertræningen finder sted fra oktober til marts, hvor klubben tilbyder spinning på tirsdage og torsdage.
 
Spinning:
Grøndalscentret fintesscenter, Hvidkildevej 64 - lige over for Genforeningspladsen. Benyt hovedindgangen i den vestlige ende af centret. Spinninglokalet ligger på højre side, tæt ved indgangen. Der er omklædning og bad i centerets omklædningsrum. Spinningcyklen skal reserveres via hjemmesiden: klik på menupunktet Aktiviteter > Tilmeldinger.
 
Der er mulighed for at spinne: tirsdag og torsdag.
Tirsdag 18.15 – 19.45
Torsdag 18.15 – 19.45
 
 
OBS:
Framelding skal ske så hurtigt som muligt og senest to timer før holdstart. Dette gælder også selv om du "kun" er på venteliste.
 
Overholdes dette ikke risikerer man en måneds ufrivillig pause fra aktiviteten.

Du skal medbringe drikkelse samt cykelsko med Look-klamper (de røde) eller SPD-klamper.