TRI4 Triathlon

Samarbejdspartnere

 
TRI4's facebook side..


TRI4's facebook gruppe for medlemmer.. Sæson opbygningen 
I følgende tabel er beskrevet hvordan svømme sæsonen i Tri4 er opbygget. 
Fase:Periode:

Beskrivelse:

Intensitet fordeling: 

Fase 1:

Opstartsfase/opbygning

1/9 til   31/12.
 

Overvejende teknik. Lidt sprinter, men ikke noget der kræver at man er i topform, god pause mellem. Men også fokus på det sociale. I dette tidsrum kan medlemmerne være i dårlig form. Der skal ligges vægt på at de alle kan være med til fællestræning.

 

let og max. Fordeling i programmerne ca. 75 % teknik, rolig træning og 25 % sprinter.

 

Fase 2:

Opbygning til grundtræning og teknik.

 

1/1 til 28/2

 

Teknik og sprinter/korte intervaller hvor der er høj kvalitet. For lange intervaller til medlemmer der er i for dårlig form er lig med dårlig kvalitet. God pause mellem intervallerne. Pausen kan sagtens være aktiv.

 

let/teknik 40 % middel 20 %, hård 10 % max 30 %.

 

Fase 3:

Grundtræning og form optrapning

 

1/3 til 31/5

 

Hårde intervaller, med relativt kort pause. Sideløbende med den hårde træning, opbygges distance. Når der svømmes længere serier, skal intensiteten være relativt lav. Der skal ikke tonses på de serier hvor der er fokus på distancen.

 

let/teknik 20 %, middel 30 %, hård 30 %, max 20 %

 

Fase 4:

Sæsonen

 

1/6 til 31/8

 

Nu kommer vi til at gå fra pool til åbenvand. Intervallerne i pool skal være hårde og udfordrende. Der kommer mere intensitet på de lange serie. Teknik skal primært være rettet mod åbenvand: orientering, makker øvelser, fællesstarter. Når vi er i åbenvand, vil fokus være på specifik åbenvandstræning. Såsom fælles starter fra land eller i vand, orientering, makkerøvelser og specifikke konkurrence intervaller.

 

let/teknik 10 %, middel 30 %, hård 40 %, max 20 %.