TRI4 Triathlon

Samarbejdspartnere

 
TRI4's facebook side..


TRI4's facebook gruppe for medlemmer..

Udvalg og ansvarsområder

 
TRI4 drives af en masse frivillige kræfter, der er organiseret i diverse udvalg, hver med sit ansvarsområde.
Derudover er der en række særlige poster der er defineret nedenfor. 
 

Ansvarsområder:

Pressekontakt:                           Bestyrelsen, bestyrelsen@tri4.dk

Økonomi:                                   Mikkel Thygesen, kasserer

Genforeningspladsen:                  

 
 
Kontakt til:

Dansk Triatlon forbund:               Karin Petersen, formand

Dansk Svømmeunion:                 Træningsudvalget

Danmarks Cykle Union:               Træningsudvalget

Dansk Atletik Forbund:                Træningsudvalget

 

Revisorer:                                  Jørgen Knutson og Anette Whitt

Revisor suppleant:                      Henrik Mogensen

 
 

Udvalg:

TRI4 har en række udvalg. I det følgende præsenteres udvalgenes formål og medlemmer:

 
  • Træningsudvalg
  • Kommercielt udvalg
  • Eliteudvalg
  • Ungdomsudvalg
  • Intro-udvalget
  • Aktivitetsudvalg
  • Webudvalg
  • Info-udvalg
 
 

Træningsudvalg

Christina Hammerhøj / Christian Schou / Anja Theil Thomsen / Søren Fogelstrøm

Formål:

I udvalget har vi fokus på den overordnede udvikling og kvalitetssikring af klubtræningen. Generelt sørger vi for, at klubtræningen fungerer bedst muligt i samarbejde med trænerne.
Vi giver feedback til cheftræneren og de øvrige trænere på, hvordan vi oplever klubtræningen. Herudover giver vi feedback til cheftræneren på træningsplanlægningen. Udvalget sørger også for, sammen med cheftræneren, at klubben har en kompetent og stabil trænerstab. Skal der tilknyttes nye eller flere trænere til klubben, er det træningsudvalget og cheftræneren, som finder kandidaterne og bestemmer, hvem det skal være.
Alle trænerkontrakter underskrives af bestyrelsens repræsentant i udvalget. Det er vigtigt, at der sidder aktive medlemmer i udvalget, som deltager i størstedelen af ugens fællestræning. Udvalgets medlemmer skal vide, hvad der træningsmæssigt sker i klubben.

Kontakt: tu@tri4.dk 

                                                                                       --- o ---

 

Kommercielt udvalg

Rass Haldor Gottschalck / Karin Petersen / Preben Whitt

Formål:

Udvalgets opgave er - på vegne af bestyrelsen - at etablere og vedligeholde samarbejdsaftaler og sponsorater til gavn for klubben og/eller klubbens medlemmer. Alle aftaler underskrives af formanden. Udvalget er også ansvarlig for sponsorplejen. Herudover kan udvalget arbejde på at finde alternative indtægtskilder til klubben.

Kontakt: sponsor@tri4.dk

                                                                              --- o ---

 

Eliteudvalg

Christian Pilegaard / René Bøge / Jacob Frandsen / Mette Ringsmose

Formål:

Udvalgets formål er at samle de bedste og mest engagerede atleter i TRI4, så disse træner og sparrer med hinanden på bedst tænkelige måde.

Udvalget arbejder for at skabe gode rammer for eliten samtidig med, at eliteatleterne er synlige i klubben, så alle kan drage nytte af den store erfaring atleterne ligger inde med.

Kontakt: elite@tri4.dk

                                                                              --- o ---

 

Ungdomsudvalg

Andreas Snitkjær / Henning Krudt / Tue Berg / Anders Lucas Dannevang / Emil Fitzner

Formål:

Udvalget vil arbejde på at skabe større interesse for triatlon blandt børn og unge. Det kan blandt andet ske ved at arrangere triatlon-konkurrencer og træning for skoler i samarbejde med Triatlon-forbundets breddekonsulent. Desuden vil udvalget forsøge at arrangere træning og konkurrencer for klubbens børn og unge.

Kontakt: uu@tri4.dk

                                                                              --- o ---

 

Intro-udvalget  

Karin Petersen / Rass Haldor / Emil Fitzner

Formål:

Udvalget har til opgave at sørge for den bedst tænkelige start for nye medlemmer. Nye medlemmer optages i grupper og intro-udvalget beslutter i samarbejde med bestyrelse og træningsudvalg, hvornår der er ressourcer til optag af en ny gruppe. Intro-udvalget står for al koordination og administration i forbindelse med optag af en ny gruppe og udvalget sørger for introduktionsmøde (+ introduktionspakke) og eventuelt mentorer.

Kontakt: intro@tri4.dk

                                                                              --- o ---

 

Aktivitetsudvalg

Rass Haldor / Lars Eriksen / Eva Borup / Lena Jørgensen

Formål:

Udvalget har fokus på den 4. disciplin i TRI4 - det sociale. Vi vil arrangere klubaftener med fagligt indhold (f.eks. foredrag).

Kontakt: aktudv@tri4.dk

                                                                                 --- o ---

 

Webudvalg

Christian Knudsen / Karin Petersen

Web-udvalget har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden mht. teknik og funktionalitet. Herudover har web-udvalget ansvar for at ”design-manualen” overholdes. Web-udvalget skal også yde teknisk bistand til indholds-leverandører, der selv må lægge indhold på siden, og kan lægge indhold på fra indholdsleverandører, som ikke selv har adgang til at lægge indhold på. Herudover kan udvalget også yde teknisk bistand til klubben på øvrige platforme, der måtte blive aktuelle.

Kontakt: web@tri4.dk

                                                                                 --- o ---

 

Info-udvalget   

Christina Hammerhøj / Carsten Christiansen

Formål:

Udvalget står for besvarelse af udefrakommende forespørgsler – ofte potentielle medlemmer.

Kontakt: info@tri4.dk